logo stichting Vrienden van de Sahel
logo stichting Vrienden van de Sahel

Partners

In Mali werken wij samen met 4 partners, die voor ons een onmisbare schakel vormen met bevolking en lagere overheden: ACD, AMAS, ASM en Aprosédé.

introductie
In 1987 bezocht Coks Witters Mali als bestuurder van ACWW (Associated Country Women of the World). Doel was te verkennen welke bijdrage ACWW zou kunnen leveren aan de verzelfstandiging van vrouwen op het platteland. Inzet was stimulering en facilitering van onderwijs en ontwikkeling van bedrijvigheid. Ze leert dokter Barry kennen, huisarts te Bamako en oprichter van AMAS (Association Malienne des Amis du Sahel), de eerste ngo in Mali.

AMAS

Autoportier met het beeldmerk van AMAS. Opmerkelijk is de dubbele leesrichting.

Door de reis die ze samen door grote delen van het immense Mali maken, raakt Coks niet enkel onder de indruk van land en bewoners. Met de bezoeken aan vele projecten van AMAS verwerft ze ook inzicht in de onderliggende problematiek van alledaags bestaan. Werkelijke verbetering vereist veelal een gecombineerde aanpak van meerdere problemen. En niet gedirigeerd uit het verafgelegen Europa, maar in samenwerking met en gecoördineerd door Malinese organisaties, die inventariseren waaraan daadwerkelijk behoefte is en die ter plekke toezien op succesvolle uitvoering met nazorg en controle. Hulp moet niet gericht zijn op tijdelijke verlichting, maar op duurzame vooruitgang en zelfstandigheid (zie werkwijze).

Hulp gericht op duurzame vooruitgang en zelfstandigheid

Blauwdruk van een dergelijke partner-organisatie vormt Barry´s AMAS, die kleinschalige projecten uitvoert vanuit een diepe betrokkenheid bij de plattelandsbevolking. Op het kantoor in Bamako werken diverse medewerkers, die in de volgende jaren ieder een eigen organisatie oprichten, met elk eigen accenten, maar met een gelijke filosofie.

Dhr. Soumana Tangara begint ACD, dhr. Hamady Boré ASM en mevr. Fatoumata Ongoiba Aprosédé (zie alle onderstaand). Vanaf die eerste kennismaking tot op heden werken wij met deze 4 organisaties eendrachtig samen en hebben wij vele projecten weten te realiseren, die een enorme impact hebben op het leven van mensen en gemeenschappen.

AMAS

De medewerkers van AMAS in Bamako eind jaren ´80, met o.a. dokter Barry (staand 2e van links, † 2020), dhr. Hamady Boré (staand midden) en dhr. Soumana Tangara (gehurkt rechts, † 2015).


ACD
Action Couverture Développement helpt gemeenschappen op het platteland met water- en sanitaire voorzieningen, de aanleg, bewerking en onderhoud van groentetuinen, het ontwikkelen van sociale en economische activiteiten gericht op zelfredzaamheid, primaire gezondheidszorg en onderwijs.

ACD is opgericht in 1988 en is gehuisvest in Bamako. Op het kantoor werken 7 personen.

ACD opereert voor ons in Kita, een bestuurlijke ´kring´ van gemeenten rond gelijknamige plaats in regio Kayes, ten westen van Bamako. Gezamenlijk hebben wij er vele dorpen geholpen aan concrete voorzieningen. Ons beleid is de laaste jaren gericht op een betere samenhang tussen projecten, waarbij welslagen het belang van een enkel dorp overstijgt. Afstemming werkt bovendien efficiënter en bevordert samenwerking tussen gemeenschappen. Een goed voorbeeld daarvan is de aanleg van een groentetuin in Konsala.

ACD

De medewerkers van ACD voor het kantoor te Bamako in 1988 met links dhr. Tangara.


AMAS
Dokter Barry, overleden in 2020, heeft tot op hoge leeftijd veel in Mali gereisd. Dat was in eerste instantie om medische zorg te bieden in afgelegen regio´s waar het daaraan nagenoeg ontbreekt en later -vanuit motto voorkomen is beter dan genezen- om mensen met concrete acties vooruit te helpen, uiteindelijk middels het daartoe opgezette Association Malienne des Amis du Sahel.

In tientallen jaren heeft hij in het hele land talloze relaties opgebouwd. Op het terrein van zijn praktijk in Bamako was het een komen en gaan van vele mensen, komend voor advies, hulp, tijdelijk onderdak, simpelweg een maaltijd, etc.

In die geanimeerde sfeer van betrokkenheid zijn de kinderen Barry groot gebracht. Al vroeg was duidelijk dat zij in de voetsporen van hun vader zouden treden. Opvoeding, opleiding en studie waren daarop gericht.

Fatoumata, Adama en Ali opereren gezamenlijk, met ieder een eigen rol. Zij beschikken over een praktische instelling, zijn vertrouwd met moderne techniek en communicatie en beheersen naast Frans (en inheemse talen) ook Engels.

Met AMAS is -met name in noordelijk Mali- veel gerealiseerd: groentetuinen, waterputten, schoolkantines, kliniekjes voor eerste hulp en kraamzorg, etc. We opereren tegenwoordig voornamelijk in het gebied rond N´Gouma en in kring Diaptody.

Dankzij een degelijke organisatie heeft AMAS de voortgang en staat van eerder uitgevoerde projecten goed in kaart. Zodoende is restauratie van vooral waterputten (ook in centraal Mali) een wezenlijk punt van gezamelijke aandacht geworden, zoals deze renovatie van putten in regio Mopti.

AMAS

Fabiola op werkbezoek bij familie Barry van AMAS in 2016, (vlnr) Fatoumata, Adama, dokter Barry, Ali en Aisjattah.


ASM
Aide du Sahel Mali is opgericht in 1988. Het kantoor met 6 medewerkers is gevestigd in Bamako.

ASM is voor ons vooral actief in het oosten en noordoosten van Mali: in regio Mopti in ´kring´ Diaptodji, in regio Ségou in ´kring´ San en in gebieden waar de Dogon wonen (´kringen´ Bandiagara, Koro en Douentza).

Contactpersoon is dhr. Hamady Boré. Hij heeft als missie de gezondheidszorg te verbeteren in kwetsbare gebieden door de zorg voor aanleg van waterputten en groentetuinen en voorlichting aan vrouwen over voeding en kinderzorg. Hij heeft zich gespecialiseerd in bestrijding van aids.

De onveiligheid in met name noordelijk Mali baart hem groeiend zorgen. Die is een gevolg van de ruimte die jihadisten en kwaadwillenden hebben kunnen nemen bij een onzichtbare overheid. Bij gebrek aan perspectief verkiezen veel jongeren een ongewis avontuur in het buitenland boven een bij voorbaat mislukte poging in eigen gebied een bestaan op te bouwen. De projecten die dhr. Boré bij ons aanbracht zijn erop gericht deze tendens te keren, zie ondermeer de activiteiten in een aantal dorpen in Diaptody.

ASM

Dhr. Boré op weg naar afgelegen oorden in de Sahel.


Aprosédé
Association pour la PROtection et Sauvegarde des Enfants DÉmunis heeft een aparte pagina op deze website. Het is nml. geen ngo als de hierboven genoemde organisaties, maar een vereniging van vrouwen, die zich sterk maken voor kinderen ´met een rugzakje´: een handicap, verweesd, straatarm, gedwongen tot bedelen, etc.

De vrouwen staan aan het hoofd van families met een kind met een beperking of van families met te weinig eigen middelen om hun kinderen te onderhouden. De mannen in die families hebben geen vast werk en kunnen hooguit wat verdienen als dagloner -zonder enige regelmaat. Binnen Aprosédé werken de vrouwen gezamenlijk. Zij delen werkzaamheden, inkomsten, scholing, zorg, opvang voor de kinderen, etc.

Aprosédé staat onder leiding van mevr. Fatoumata Ongoiba, die in haar studiejaren ervaring heeft opgedaan bij AMAS in Bamako. Begonnen met weinig middelen heeft de vereniging zich stapsgewijs ontwikkeld. Elk jaar hebben wij een bijdrage geleverd met als doel dat de vereniging uiteindelijk op eigen benen kan staan. Dat doel is eind 2021 bereikt toen Aprosédé bleek niet alleen in eigen inkomsten te kunnen voorzien, maar ook winst te kunnen maken.

Aprosédé

Fatoumata Ongoiba in 2007.
       directe hulp eenvoudig beter

directe hulp 
eenvoudig beterterug naar boven