logo stichting Vrienden van de Sahel
logo stichting Vrienden van de Sahel

Werkwijze

Onze projecten komen voort uit concrete wensen van mensen in Mali zelf. Gemeenschappen dragen voorstellen direct bij ons aan (bijvoorbeeld tijdens een projectbezoek) of via onze Malinese partners.

Gezamelijk bekijken wij haalbaarheid, effect en urgentie. Na goedkeuring doorloopt een voorstel 4 fases, in onderstaande volgorde.

1. opstellen projectplan en budget
Een van de Malinese partners stelt een plan van aanpak op met tijdschema, kostenplaatje en concrete uitvoering, voorzien van benodigde bijlagen (foto´s, bouwtekeningen, offertes etc.).

2. werving van financiën
Na verdere uitwerking en controle van het plan gaan wij in Nederland het benodigde budget werven: door het informeren van onze achterban, het voeren van acties en het benaderen van instellingen, overheden en fondsen.

3. in uitvoering
Eenmaal het benodigd budget binnen, kan de uitvoering beginnen, onder leiding van onze partner in Mali. Een goede afstemming is van belang: er moet snel gehandeld worden op het juiste moment. Middelen aanschaffen wanneer de kostprijs gering is, slaan van waterputten in de maand dat het grondwaterpeil juist het laagst is, zaaien en planten van gewassen in de ´goede´ maand, etc.

4. gerealiseerd
Na voltooiing wordt een rapportage opgesteld met foto´s, bonnen en facturen en behaalde resultaten etc. Later volgt nog een bezichtiging bij een bezoek. Dat leidt vaak weer tot een volgende aanvraag (zie verdere tekst). Succes smaakt naar méér.

    Water: basis van alle leven

Onze werkwijze is eenvoudig. Simpel, omdat het werkt. Onze projecten zijn te rangschikken in volgende categoriën.

waterput
De jaarlijkse regen valt binnen enkele weken of niet. Wat niet wegloopt, dringt in de grond of verdampt. Wie niet vlakbij een rivier woont is aangewezen op grondwater uit een put. Traditionele putten -handgegraven, zonder binnenwanden en slechts voorzien van emmer en touw- vallen steeds vaker droog door het zakken van het grondwaterpeil. Onze putten gaan tot zeer diep (100 meter) in de bodem, zijn voorzien van betonnen ringen (sterk en hygiënisch) en voorzien van een waterpomp.

Water


groentetuin
Water doet een tuin bloeien. Op voorheen dorre grond verbouwen vrouwen gemeenschappelijk groenten en fruit. Een bloeiende tuin (o.a. aardappel, aubergine, bonen, gierst, kool, mango, maïs, maniok (cassave), okra, papaya, pepers, pinda, rijst, sla, sorghum , tomaat, ui) biedt meer dan voldoende voor een dagelijkse, voedzame, gezonde maaltijd. De meeropbrengst wordt op de regionale markt verkocht. Onze partners verzorgen cursussen kasbeheer, landbouw, gewassenkunde, hygiëne en gezonde voedselbereiding/verwerking. De winst van de markt biedt weer mogelijkheid voor verdere initiatieven.

werk in de groentetuin

Een dorre savanne omvormen tot vruchtbare akker vergt inzet.

onderwijs
Ondanks de leerplicht is er in Mali veel schooluitval. Getroffen door diarree blijven veel kinderen ziek thuis. Oorzaken zijn ondervoeding, slechte hygiëne en water van dubieuze kwaliteit. Schoon stromend water maakt een wezenlijk verschil: schoon drinkwater, schone toiletten, schone handen, schone kinderen. Wij helpen scholen met o.a. waterputten, toiletten, klaslokalen met dak, schoolboeken en allerhande lesmateriaal.

wc

Dollende schoolkinderen bij nieuwe toiletten.


gezondheidszorg
Schoon water en betere voeding komen de gezondheid ten goede. Maar met verouderd en gebrekkig materiaal, een tekort aan medicijnen en met grote afstanden tussen (de vaak kleine) klinieken, valt er nog veel te verbeteren. Zo sterven té veel vrouwen in het kraambed, komen té veel mensen om door malaria en kunnen artsen té gebrekkig zorg verlenen of zelfs betrekkelijk eenvoudige kwalen bestrijden. Wij helpen gemeenschappen met de bouw en inrichting van kleine (kraam)klinieken op het platteland, medicijnen en medisch materiaal. En schoon water!

La santé avant tout


bedrijvigheid
Bloeiende groentetuinen vormen al gauw een bron van activiteit en een voorbeeld voor anderen. Inkomsten uit de meeropbrengst leiden tot neven-activiteiten als potten bakken, stoffen verven, zeep maken, kledingherstel, vee hoeden enz. en dat levert weer geld op. Zo trekt een tuin mensen en bedrijvigheid aan. Wij ondersteunen allerlei initiatieven, die mensen helpen duurzaam in eigen onderhoud te voorzien.


Van belang is om projecten zo veel mogelijk te coördineren. Dit geeft, anders dan incidenteel en/of verspreid, de beste kans van slagen.       directe hulp eenvoudig beter

directe hulp 
eenvoudig beterterug naar boven