logo stichting Vrienden van de Sahel
logo stichting Vrienden van de Sahel

Gerealiseerd project

foto
 Impuls 

 aan   dorpen 

 regio   Diaptody 

project
aanleg groentetuin, diverse cursussen aan vrouwengroepen ter rendering van de groentetuinen (o.a. alfabetiseringscursus en les in landbouwtechnieken, voedselbereiding etc.)

locatie
Kokoro, Mamaribougou, Sirabougou, Solobougou, Tollaye (Diaptody, Mopti)

partner
ASM

status
gerealiseerd

realisatie-datum
2017

budget/kosten
40.878 euro

omschrijving
Noordelijk Mali, ver verwijderd van hoofdstad Bamako, heeft sinds de crisis van 2012 noch steun noch beveiliging ondervonden van de staat. Jongeren dreigen leeftijdsgenoten te volgen die hun heil elders zochten bij gebrek aan perspectief.

Regio Diaptody, waar wij in de loop van jaren vele projecten hebben weten te realiseren, vormt daarop een gelukkige uitzondering (foto boven: aanleg van de groentetuin in Sirabougou in 2010). Uit rapporten van afgelopen jaren bleek dat jongeren bereid waren hier een bestaan op te bouwen.

Met reeds aanwezige groentetuinen en scholen ligt er een basis om uit te bouwen, met mogelijk een uitstraling tot buiten eigen gebied. Daartoe heeft onze partner ASM plannen gemaakt. Die behelsen het aanleggen van meer groentetuinen, het ontwikkelen van viscultuur (Tollaye en Solobougou) en passende scholing om het optimale rendement uit die investeringen te halen: alfabetiseringscursussen, lessen in gezonde voedselbereiding en onderwijs in landbouwtechniek voor vrouwen, die zich in Mali traditioneel over landbouw ontfermen.

achtergrond
Vanaf 2003 zijn we in regio Diaptody actief. Het succes van een gerealiseerd project in het ene dorp stimuleert een naburig dorp en zo ontstond een reeks van projecten van allerlei aard: groentetuinen, waterputten, toiletten bij scholen, zeepfabriekjes etc. Het leerde ons dat een stapsgewijze opzet en bundeling van projecten efficiënt werkt en een hele regio stimuleren kan, mits van overzichtelijke omvang.

update
De dorpen Kokoro, Mamaribougou, Sirabougou, Solobougou en Tollaye werken eendrachtig samen. In Mamaribougou, waar ook een gezamelijke graanmolen is komen te staan, is verlichting in de school aangebracht. De vrouwen uit de dorpen kunnen er nu ook ´s avonds terecht voor cursussen met de mogelijkheid van overnachting.

Mede dankzij uw bijdrage.

Anitjé!

(Bambara voor ´Dankuwel´)


Klas met cursisten

Een klas vol cursisten.


Bord

Bord in het leslokaal met de waardering van de cursus.


Mamaribougou

Inspectie van de uien in Mamaribougou.       directe hulp eenvoudig beter

directe hulp 
eenvoudig betergerealiseerde projecten van de afgelopen jaren


terug naar boven